CSR

Hållbarhet

Hållbarhet och miljö är en av våra grundpelare för att även i framtiden kunna leverera de bästa produkterna till våra kunder. Vårt engagemang för att vara med och påverka dessa viktiga punkter har bl a lett till att vi som enda importör deltar med stolthet i The & Wider Pilot projektet tillsammans med Systembolaget och våra sydafrikanska leverantörer för att skapa goda arbetsvillkor för de som arbetar med våra viner.